Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

FI föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att det blir obligatoriskt för banker och kreditmarknadsföretag att redovisa de faktiska bolåneräntor som kunderna betalar. Anledningen är att de räntor som företagen marknadsför i dag, så kallade listräntor, kan vara högre än de faktiska räntorna.

Enligt förslaget ska banker och kreditmarknadsföretag varje månad redovisa den genomsnittliga ränta som deras kunder betalar för olika bindningstider. Konsumenterna ska kunna se sådan statistik för de senaste tolv månaderna. Informationen bör publiceras på företagens webbplatser.

Företagen ska också informera konsumenterna om vad som påverkar den ränta de erbjuder. Det kan till exempel handla om konsumentens inkomst, sparande, lånets storlek och säkerhet.

I dag har konsumenterna begränsad insyn i vilka bolåneräntor som företagen faktiskt ger och vad som påverkar räntesättningen. Syftet med de nya reglerna är att öka öppenheten kring räntesättningen på bolån. En ökad öppenhet bidrar till att minska konsumenternas informationsunderläge gentemot företagen.

De nya reglerna föreslås gälla från och med den 1 mars 2015.

Skriftliga synpunkter på förslaget lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, senast den 17 oktober 2014.

Laddar sidan