Företag utan tillstånd

Finansinspektionen ingriper mot företag som bedriver verksamhet på den finansiella marknaden utan behörigt tillstånd och förelägger dem att upphöra med verksamheten. FI förelägger finansiella institut att göra rättelse om de överträtt penningtvättslagen eller en föreskrift som meddelats med stöd av penningtvättslagen.

2018

A måste omedelbart upphöra med verksamhet

2018-07-30 | Sanktioner

Finansinspektionen (FI) förelägger A (med uppgiven firma B) att omedelbart upphöra med betaltjänstverksamhet som drivs utan tillstånd.

2017

24Money Spar avregistreras som inlåningsföretag

2017-09-22 | Sanktioner Bank

FI avför 24Money Spar ur registret över företag som driver inlåningsverksamhet. 24Money Spar får därmed inte längre ta emot pengar  från allmänheten.

Föreläggande för 24Money Spar att vidta rättelse

Finansinspektionen förelägger 24Money Spar AB att senast den 7 september 2017 tillse att bolagets bundna egna kapital uppgår till minst tio miljoner kronor.

A måste upphöra med valutaväxlingsverksamhet

2017-07-03 | Sanktioner Bank

FI förelägger den enskilda firman A:s innehavare B att upphöra med verksamheten.

FI förelägger Capensor Capital att upphöra med värdepappersrörelse som drivs utan tillstånd

2017-06-01 | Sanktioner Marknad

Finansinspektionen förelägger Capensor Capital AB som bedriver corporate finance-verksamhet att omedelbart upphöra med den värdepappersrörelse som drivs utan tillstånd.

A måste upphöra med valutaväxlingsverksamhet

2017-05-19 | Sanktioner Bank

Finansinspektionen förelägger A att upphöra med den verksamhet som är anmälningspliktig enligt lagen om anmälningsplikt av viss finansiell verksamhet.

Exchangehuset Hatam Naji måste efterleva reglerna om åtgärder mot penningtvätt

Finansinspektionen förelägger Exchangehuset Hatam Naji att genomföra rättelse.

Najnawa Exchange måste efterleva reglerna om åtgärder mot penningtvätt

Finansinspektionen förelägger Najnawa Exchange att genomföra rättelse.

Merex International måste efterleva reglerna om åtgärder mot penningtvätt

Finansinspektionen förelägger Merex International att genomföra rättelse.

2015

Paylevo AB måste upphöra med tillståndspliktig verksamhet

2015-11-19 | Sanktioner Bank

Finansinspektionen förelägger Paylevo AB att senast den 30 november 2015 upphöra med verksamhet med krediter till konsumenter. Anledningen till att verksamheten måste upphöra är att tillstånd för verksamhet med krediter till konsumenter saknas.

Trustbuddy måste upphöra med tillståndspliktig verksamhet

2015-10-12 | Sanktioner Bank

FI förelägger Trustbuddy AB att omedelbart upphöra med betaltjänstverksamhet och verksamhet med krediter till konsumenter. Beslutet gäller inte återbetalningar till långivare.

Assistansbolaget vägassistans Sverige måste upphöra med sin försäkringsrörelse

Finansinspektionen förelägger Assistansbolaget vägassistans Sverige AB att upphöra med den försäkringsrörelse som bolaget driver utan att vara berättigat till det. Försäkringsrörelsen ska vara avvecklad senast den 30 november 2015.

Autocash ATM System AB måste upphöra med tillståndspliktiga betaltjänster

2015-02-23 | Sanktioner Bank

Finansinspektionen förelägger Autocash ATM System AB att senast den 10 mars 2015 upphöra med den tillståndspliktiga betaltjänst som bolaget tillhandahåller i samband med uttag av kontanter från de automater som bolaget hyr ut.

2013

Rättad version: Victory Life måste upphöra med verksamhet i Sverige

FI förelägger Victory Life & Pensions Assurance Company Limited, registrerat i Brittiska Jungfruöarna att omedelbart upphöra med att bedriva försäkringsverksamhet i Sverige.

Assurance Service måste upphöra med verksamhet

2013-12-19 | Sanktioner Marknad

FI förelägger AssuranceService i Göteborg AB att upphöra med all verksamhet som direkt eller indirekt syftar till att förmå någon med hemvist i Sverige att teckna försäkringar hos Victory Life & Pensions Assurance Company Limited.

Zam Exchange måste efterleva reglerna om åtgärder mot penningtvätt

Finansinspektionen förelägger företaget Zam Exchange att vidta rättelse i eflerlevnaden av reglerna om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Aljazeera Travel måste upphöra med betaltjänstverksamhet

2013-06-25 | Sanktioner Bank

Finansinspektionen förelägger företaget Aljazeera Travel att upphöra med den betaltjänstverksamhet som bedrivs utan tillstånd i samband med valutaväxlingar.

Ariyan Company måste upphöra med betaltjänstverksamhet

2013-06-25 | Sanktioner Bank

Finansinspektionen förelägger företaget Ariyan Company att upphöra med den betaltjänstverksamhet som bedrivs utan tillstånd i samband med valutaväxlingar.

Denar Exchange Guld & Travel måste upphöra med betaltjänstverksamhet

2013-06-25 | Sanktioner Bank

Finansinspektionen förelägger företaget Denar Exchange Guld & Travel att upphöra med den betaltjänstverksamhet som bedrivs utan tillstånd i samband med valutaväxlingar.

Morex Exchange Eftr Handelsbolag måste upphöra med betaltjänstverksamhet

2013-06-25 | Sanktioner Bank

Finansinspektionen förelägger företaget Morex Exchange Eftr Handelsbolag att upphöra med den betaltjänstverksamhet som bedrivs utan tillstånd i samband med valutaväxlingar.

Laddar sidan