Resultat

2021

Undersökning om likviditetsriskhantering

FI har avslutat en undersökning av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB:s efterlevnad av reglerna för likviditetsriskhantering.

Undersökning om kontinuitetshantering

FI har avslutat en undersökning av Bankgirocentralens BGC AB:s kontinuitetshantering.

Undersökning om riskhantering

FI har avslutat en undersökning om Nasdaq Clearings riskhantering.

Undersökning av en icke EES-baserad AIF-förvaltare

Finansinspektionen har avslutat en undersökning av en icke EES-baserad AIF-förvaltare med tillstånd att marknadsföra en alternativ investeringsfond i Sverige.

Undersökningar av Nasdaq Clearing

FI har undersökt hur Nasdaq Clearing har hanterat en incident som inträffade 2018.

Laddar sidan